Dorpsraad Heusden

dorpsraad heusden
Wat doet de Dorpsraad?

Dorpsraad Heusden bevordert de leefbaarheid van Heusden en behartigt de belangen van de Heusdense gemeenschap. We zijn het aanspreekpunt voor bewonersgroepen en verenigingen. We signaleren en inventariseren wensen en ontwikkelen initiatieven. En we treden op als intermediair tussen de gemeente en de bevolking. De gemeente ondersteunt de Dorpsraad en faciliteert haar initiatieven.