Wonen en Zorg in Heusden

Initiatiefgroep Wonen en Zorg in Heusden

Deze initiatiefgroep stelt zich tot doel een verbinding te leggen tussen wonen, zorg en welzijn in Heusden. Voldoende levensloopbestendige woningen waarbij deze verbindingen tot stand worden gebracht is daarbij het uitgangspunt.

Activiteiten tot dusver waren een invulling te geven aan een project met dit doel op de voormalige locatie Unitas. In het kader van draagvlak en informatie zijn enkele openbare bijeenkomsten georganiseerd. Ook waren er contacten met Wocom over de levensloopbestendigheid van de woningen aan de Heidehof.

dagactiviteiten heusden

De initiatiefgroep onderhoudt contacten met de gemeente Asten en de woningcorporaties Bergopwaarts en Wocom en met Zorginstellingen, het dorpsoverleg en het Dorpssteunpunt voor wonen, welzijn en zorg in Heusden.

  • Andre Verhoeven - voorzitter (interim)
  • Tiny Leenders v.d. Beuken - secretaris
  • Jos Knapen - KBO
  • Martien Waals - Locatieraad Heusden van de parochie Sint Franciscus