Bestuur Unitas

Leden

  • Cindy van Teeffelen, (voorzitter)
  • Ans Leenders,( secretaris)
  • Paul vd Ven (gebouw)
  • Vacature,  (exploitatie)
  • Heleen Aarts,  (verhuur, facturatie)
  • Bianca van Bussel ( penningmeester)
  • Vacature (communicatie)

Heb je een vraag, stuur dan een e-mail naar secretariaatunitas@hartvanheuze.nl.

Wat doen we?

Stichting Gemeenschapshuis Unitas beheert en exploiteert het welzijnsgedeelte van BMV Hart van Heuze.

In het verlengde van het beheer en de exploitatie van all ruimtes, zien we het ook als onze taak om zitting te hebben in de samenwerkingsverbanden tussen eigenaars van Hart van Heuze.

De historie ligt in het beheer en de exploitatie van het oude Unitas-gebouw aan de overkant van de weg.

Wat is onze missie?

We hebben onze missie verwoord vanuit het perspectief van de bezoeker van Hart van Heuze:

Hart van Heuze is een plek waar ik me thuis voel. Ik ben er welkom en ontmoet mensen van alle leeftijden. Ik kan er ongedwongen mezelf zijn, of ik nu aan allerlei activiteiten deelneem of juist rustig op de achtergrond toekijk. Ik voel me betrokken en mede-verantwoordelijk voor ons gezamenlijke wel en wee. Ik ervaar er ruimte voor verbinding, ontspanning en ontwikkeling.

Wat zijn onze doelen?

In deze documenten staan onze visie, ons hoofddoel en onze subdoelen beschreven.

Concrete doelen waar we werk van maken zijn:

  • Entree/hal/café: gastvrijheid uitstralen
  • Inzet vrijwilligers
  • Aantrekkelijk en gevarieerd activiteitenaanbod