Nieuws Dorpsoverleg

Rioolwerkzaamheden Voorste Heusden

Onlangs heeft Rina Slegers, na 12 jaar lid te zijn geweest van het Dorpsoverleg Heusden, afscheid genomen als bestuurslid.

Tijdens de jaarvergadering hebben wij haar daarvoor bedankt en in het zonnetje gezet. Hieronder een kleine bloemlezing van de tomeloze inzet en prestaties die Rina voor Heusden heeft geleverd.

Als Secretaris van het bestuur vormde ze mede het gezicht van het Dorpsoverleg Heusden. De kwaliteiten die zij daarin heeft tentoongesteld zijn ook bij anderen niet onopgemerkt gebleven. Zo is Rina gevraagd voor de werkgroep Samen Thuis Huis Heusden wat uiteindelijk (na meerdere jaren inzet) als resultaat het prachtige gebouw midden in Heusden heeft opgeleverd: Unitashof
De festiviteiten rondom het 100-jarig bestaan van Heusden zijn ook mede door de betrokkenheid van Rina tot stand gekomen. Met name is zij betrokken geweest bij het lichtmonument waarbij in 2023 door de gemeente een prachtige financiële bijdrage is geleverd middels een groot burgerinitiatief.
Als vastgoed expert is ze actief betrokken geweest (en heeft ze hier en daar voor eye-openers gezorgd) bij de ontwikkelingen rondom Heusden Oost.

Dit is een kleine greep uit de vele onderwerpen die dankzij Rina tot een positief resultaat hebben geleid en graag willen wij haar dan ook enorm bedanken voor haar enthousiasme, betrokkenheid en gezelligheid!

Rioolwerkzaamheden Voorste Heusden

De werkzaamheden aan het Riool, ter voorkoming van wateroverlast aan de Voorste Heusden en omgeving, zijn in volle gang!

Voor de werkzaamheden is een planning opgesteld zodat duidelijk is wanneer er overlast verwacht kan worden of wanneer (delen van) wegen zijn afgesloten.
In het overzicht is dit zichtbaar (klik op de afbeelding om groter weer te geven)

  • De verschillende fases zijn weergegeven met daarachter de tijd
  • De kleur van de tekst correspondeert met de kleur van het kaartje
  • De belangrijkste data zijn weergegeven zodat helder is wanneer daarvoor wel/geen overlast kan worden verwacht

Als er vragen zijn over de werkzaamheden of het is gewenst om informatie op te vragen bij de gemeente, dan kan contact worden opgenomen met de projectleider van de gemeente; de heer Rien Mertens, via r.mertens@asten.nl of telefonisch, via tel (0493) 671 212.

Presentatie Dorpsvisie Heusden

23 Mei was het zover: de Dorpsvisie welke is opgesteld door de werkgroep, bestaande uit zo'n 60-tal Heusdenaren, is aangeboden aan de raadsleden van de gemeente. De volledige raad is uitgenodigd om in het Hart van Heusden de uitreiking bij te wonen.

Via een video heeft de raad een 'rondleiding' door Heusden gekregen waar de onderwerpen welke in de Dorpsvisie opgenomen zijn, behandeld zijn en toegelicht waarom deze onderwerpen voor de Heusdenaar belangrijk waren.

De dorpsvisie is vervolgens in de vorm van een schilderij aangeboden aan de burgemeester. Er is gekozen voor een interactieve weergave van de dorpsvisie zodat deze te allen tijde terug te vinden is en zodat deze niet 'onder in de la' kan belanden. Het schilderij zorgt ervoor dat de dorpsvisie dagelijks actief zichtbaar is op het gemeentehuis.
Klik op de foto om een video van dit moment te zien.

De dorpsvisie zelf is hier online te bekijken en het bericht wat in het Eindhovens Dagblad heeft gestaan is hier in te zien.

Convenant vernieuwd

Donderdag 14 juli is het vernieuwde convenant tussen Dorpsoverleg Heusden en de Gemeente Asten ondertekend.
In het Convenant staan afspraken over de samenwerking en communicatie, en over het optimaal gezamenlijk werken.

Uiteraard hebben we de nieuwe Toffel daarvoor gebruikt!

Opening Unitashof

Op vrijdag 1 april werd in Heusden zorgappartementencomplex Het Andere Wonen Unitashof officieel geopend door burgemeester Anke van Extel-van Katwijk, locatiemanager Bob de Beer en André Verhoeven, voorzitter van Dorpsoverleg Heusden.

Zij onthulden het naambord aan de gevel. Hierna bezichtigden de aanwezigen enkele appartementen waarbij driekwart van de appartementen bewoond gaat worden door inwoners van Heusden of personen die enige binding met Heusden hebben!

In het gebouw zijn ook gemeenschappelijke ruimtes zoals de huiskamer, keuken en tuin waar activiteiten georganiseerd worden, ruimte is voor ontmoeting en indien wenselijk gezamenlijk gegeten kan worden.

 

Wateroverlast Voorste Heusden & Verkeersveiliger maken centrum Heusden

3 november heeft de gemeente onderstaande nieuwsbrief gedeeld met omwonenden en belanghebbenden mbt de waterproblematiek aan de Voorste Heusden:


De gemeente Asten gaat de waterproblematiek aan de Voorste Heusden aanpakken. De Raad heeft eveneens middelen beschikbaar gesteld om 4 kruispunten in Heusden verkeersveilig in te richten. De eerste schetsen hebben we voor de vakantie gepresenteerd en diverse belanghebbenden hebben gereageerd.

Water
Diverse reacties die we hebben binnengekregen met betrekking tot het ontwerp van de Voorste Heusden staan in relatie tot de waterproblematiek. Er zijn onder andere voorstellen gekomen om het regenwater niet af te voeren richting de Patrijsweg, maar om ondergrondse voorzieningen aan te leggen, dan wel om wadi’s te maken in de middenberm van wegen. Het idee daarbij was tevens om kosten te besparen en deze besparing in te zetten in het verbeteren van de leefbaarheid en verkeersveiligheid in de Voorste Heusden.
Er is echter heel bewust gekozen voor de variant waarbij we het water naar het trapveldje in de Patrijsweg afvoeren. Dit is namelijk een toekomstbestendige robuuste oplossing met als grootste voordeel dat in extreme situaties het overtollige water nog steeds kan wegstromen. Mocht een bui zo intens zijn dat de waterberging helemaal vol stroomt dan wordt het overtollige water afgevoerd middels de sloten aan de Patrijsweg.

Zou je kiezen voor een waterberging in het centrum van Heusden dan kan het water in extreme situaties nog steeds nergens naartoe en komen de straten alsnog blank te staan. En dat willen we nu juist voorkomen. Derhalve is besloten de variant Patrijsweg te handhaven. Overigens, de kosten van o.a. de nieuw aan te leggen rioolleidingen en waterbuffer worden betaald uit het rioolrecht. Als het riool niet aangelegd hoeft te worden mag je dit geld niet aan andere onderdelen besteden omdat het gelabeld is voor water gerelateerde doeleinden. Dat is wettelijk zo bepaald.

Bovengrondse inrichting
Ook zijn er diverse opmerkingen en reacties gekomen over de bovengrondse inrichting. Onder andere over de verhoogde plateau’s en de risico’s op geluid en trilling overlast. En het verzoek om de wegen tussen de kruispunten ook aan te pakken. Het college heeft besloten om de raad om extra middelen te vragen om niet alleen de kruispunten maar ook de tussenliggende weggedeeltes verkeersveiliger in te richten. We hebben al wat schetsen gemaakt en hebben een extern bedrijf benaderd om ons hierover te adviseren. Ook wordt met hen gesproken over plateau’s en mogelijke alternatieven. Zodra hier meer over bekend is informeren wij u.

Iedereen die opmerkingen op het plan kenbaar heeft gemaakt krijgt via de mail persoonlijk een reactie.


Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met de projectleider, de heer Rien Mertens, via r.mertens@asten.nl of telefonisch, via tel (0493) 671 212.

Enquête 'Wonen in Heusden'

Onlangs hebben wij een enquête gelanceerd ivm de voorbereidingen van Heusden Oost Fase 3, oftewel het realiseren van 63 nieuwe woningen in Heusden.
Daarbij zijn interessante zaken naar voren gekomen, die wij gráág met jullie delen!

Om de uitslag/samenvatting van de enquête te bekijken, klik op de afbeelding hiernaast.

Vragen, opmerkingen of toevoegingen kunnen altijd met ons gedeeld worden via dorpsoverleg@hartvanheuze.nl

Burgemeester en Wethouders op bezoek

Woensdag 13 Oktober hebben we kennis kunnen maken met Burgemeester van Extel, tijdens ons jaarlijks overleg met B&W.

Tijdens die avond hebben we laten zien hoe ons dorp er uit kan zien met een mogelijke toekomst als er onvoldoende aandacht wordt besteed aan de actuele zaken, maar ook met een mogelijke uitkomst als we de punten op de juiste manier en gezamenlijk goed oppakken!
We hebben daarna dan ook uitvoerig met elkaar gesproken hoe we de laatste uitkomst voor elkaar kunnen krijgen, wat we daarvoor moeten doen en wie welke taak kan of moet uitvoeren.

Een gezellige avond waar laagdrempelig ieders mening gehoord kon worden!
En daarom met een positieve blik en vol goede moed weer op weg naar de toekomst.

NL Doet

Op 29 Mei was het weer NL Doet, waarbij de Stichting Evenementen Heusden het Vorstermansplein een schoonmaakbeurt gegeven heeft, waarbij ze hulp aangeboden hebben gekregen van Samen voor Asten en Wethouder Janine Spoor.

Onze dank aan iedereen die deze dag heeft meegeholpen!

WhatsApp Buurtpreventie

Binnen de gemeente Asten ontstaan steeds meer initiatieven waarbij inwoners met een WhatsApp-groep de buurt veiliger proberen te maken. 
Bij het Klant Contact Centrum van de gemeente zijn gratis folders af te halen over het oprichten en spelregels van de WhatsApp groep. Er zijn ook stickers ontworpen die men kan plaatsen op de raam, deurpost, brievenbus. Met deze sticker kunnen inwoners laten zien dat ze lid zijn van een WhatsApp groep in hun buurt.

Gemeente Asten kiest ervoor om borden beschikbaar te stellen voor wijken waar WhatsApp groepen actief zijn. De verkeersdeskundige van de gemeente bepaalt de locaties. Een verzoek voor borden in uw wijk kunt u indienen via bij het dorpsoverleg via dorpsoverleg@hartvanheuze.nl, wij zullen vervolgens contactpersoon richting gemeente zijn.

Voor meer informatie, klik hier: Whatsapp folder Peelland

dorpsraad heusden
dorpsraad straatnaam pastoor van steen

Pastoor Tonnie van Steen heeft eigen straatnaam

De Pastoor Arnoldstraat, het Vorstermansplein. Straatnamen genoemd naar markante dorpspersonen uit onze Heusdense geschiedenis. Maar niet naar pastoor Tonnie van der Steen. Een gemiste kans, zo verwoordde voorzitter Herman Kuijpers de duidelijke mening van de Dorpsraad - evenals die van de Stichting Evenementen Heusden - op het niet meewerken van de gemeente. Toch lukte het op 15 november 2016: onder toeziend oog van een aantal bewoners en begeleid door de locatieraad Heusden van onze parochie stond daar plotseling onze zeer geliefde pastoor in de Gaard om zijn eigen straatnaambord Pastoor van Steenhof te onthullen. Onze 99-jarige pastoor, die na 32 jaar uit Heusden vertrekt, was zichtbaar aangenaam verrast door dit gebaar van zijn parochianen.