Nieuws Dorpsoverleg

NL Doet

Op 29 Mei was het weer NL Doet, waarbij de Stichting Evenementen Heusden het Vorstermansplein een schoonmaakbeurt gegeven heeft, waarbij ze hulp aangeboden hebben gekregen van Samen voor Asten en Wethouder Janine Spoor.

Onze dank aan iedereen die deze dag heeft meegeholpen!

Het Andere Wonen in Heusden

De bouwhekken staan klaar en de grondsanering is gereed. De Heusdense initiatiefgroep heeft met ontwikkelaar Holikiday, op de locatie van voormalige Unitas, een woonvoorziening voor de kwetsbare ouderen ontwikkeld. Begin november start Hartman Bouwbedrijf met het bouwen van Het Andere Wonen in Heusden. Een geclusterde woonvorm voor mensen met geheugenproblematiek en andere zorgvragen.

Voor inhoudelijke informatie over het plan, klik hier.

Bennie Aarts stopt als bestuurslid van Dorpsoverleg Heusden

Het bestuur van Dorpsoverleg Heusden en Bennie Aarts hebben in gezamenlijk goed overleg besloten dat Bennie per direct stopt als bestuurslid van het Dorpsoverleg.
De motivering voor dit besluit is dat we samen elke schijn van belangenverstrengeling in het project Slobeendweg 5 willen voorkomen.

Zowel Bennie als de overige bestuursleden van het Dorpsoverleg hebben de laatste weken ervaren dat deze schijn er wel is.
Met Bennie zijn heldere en goede functionele werkafspraken gemaakt vanaf het moment dat dit onderwerp op de agenda van het Dorpsoverleg kwam. Bennie heeft binnen het bestuur op geen enkele manier invloed uitgeoefend op de keuzes van het Dorpsoverleg in het project Slobeendweg 5.

Het bestuur betreurt dit gezamenlijk besluit omdat we zeer tevreden zijn over de bestuurlijke kwaliteiten van Bennie Aarts.

Petitie Dorpsoverleg Heusden tegen komst megakoeienstal

Dinsdag 9 oktober heeft voorzitter André Verhoeven de petitie aangeboden aan Wethouder Martens, om aan te geven dat inwoners van Heusden (en daarbuiten) niet zitten te wachten op de Megastal aan de Slobeendweg.

De petitie was op dat moment voorzien van 871 handtekeningen! Een helder signaal richting de gemeenteraad die van André dan ook het verzoek gekregen heeft om actie te ondernemen tegen de komst van de stal.

Naast de petietie heeft de gemeente ook 19 bezwaarschriften ontvangen van belanghebbenden.

Meer informatie is terug te vinden op de website van Siris

Het bericht dat op vrijdag 25 mei 2019 Herman Kuijpers is overleden, heeft ons diep geraakt.

Herman is in 2001 toegetreden tot het bestuur van het Dorpsoverleg waar hij vanaf 2012 tot 2018 de functie van voorzitter met verve heeft vervuld. In deze periode heeft hij zich enorm ingezet voor de Heusdense gemeenschap. Hij was sterk en ook inspirerend aanwezig. Zelfs tot in zijn laatste periode was het betrokken bij het wel en wee van de bijeenkomsten van het Dorpsoverleg, het Dorpssteunpunt en de werkgroep Wonen met Zorg. En, zoals altijd, liet hij nog van zich horen.

Vorig jaar bij het overdragen van zijn voorzitterschap ontving hij de koninklijke onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Dankbaar zijn wij voor alle jaren dat we met hem mochten samenwerken.
Wij en heel Heusden verliezen met hem een uitstekend bestuurder.

Wij wensen zijn echtgenote Will, zijn kinderen en kleinkinderen veel sterkte met het verwerken van dit kostbare verlies

"Burgerinitiatief zit in ons bloed"

In het Financieel Dagblad heeft een stuk gestaan wat gebaseerd is op het burgerinitiatief Aanpassing Vorstermansplein. "Een haarzuivere Right to Challange" wordt het initiatief omschreven!

Een interessant stuk waarin wordt ingegaan op de 'nieuwe mogelijkheid' die geboden wordt door de overheid, het recht om gemeentes 'uit te dagen'. Een nieuw en interessant concept, maar nog volledig onbekend!

Lees hier het gehele artikel

Herman Kuijpers: Lid in de orde van Oranje Nassau

Voorafgaand aan de jaarvergadering van het Dorpsoverleg is Herman Kuijpers geëerd met de door Koning Willem-Alexander toegekende onderscheiding: Lid in de Orde van Oranje Nassau. Deze onderscheiding werd hem door Burgemeester vos uitgereikt en onder toeziend oog van familie en vrienden van Herman.

De lange staat van dienst van Herman en een sfeerverslag van de uitreiking is terug te vinden op de website van Siris.

Onze felicitaties naar Herman voor dit welverdiende eerbetoon!

Herman Kuijpers: Lid van de Orde van Oranje Nassau
dorpsraad heusden

Bestuurswissel DorpsOverleg

Tijdens het Dorpsoverleg van 7 November 2018 heeft er een bestuurswissel plaatsgevonden binnen het Dorpsoverleg.

Hans Berkvens en Jo Verdonschot (met maar liefst 34,5 dienstjaar op de teller) hebben tijdens deze avond op passende wijze afscheid genomen. Nogmaals onze grote dank naar deze 2 heren voor de inzit die zij zo veel hebben getoond (hopelijk kunnen wij zo nu en dan nog beroep op de heren doen 😉

Vervolgens verwelkomen wij Henk Meulendijks in ons midden als nieuw lid. Wij zijn van mening zijn dat we een nieuwe en vooral sterke aanvulling van het team kunnen realiseren met Henk. Veel succes gewenst!!!

WhatsApp Buurtpreventie

Binnen de gemeente Asten ontstaan steeds meer initiatieven waarbij inwoners met een WhatsApp-groep de buurt veiliger proberen te maken. 
Bij het Klant Contact Centrum van de gemeente zijn gratis folders af te halen over het oprichten en spelregels van de WhatsApp groep. Er zijn ook stickers ontworpen die men kan plaatsen op de raam, deurpost, brievenbus. Met deze sticker kunnen inwoners laten zien dat ze lid zijn van een WhatsApp groep in hun buurt.

Gemeente Asten kiest ervoor om borden beschikbaar te stellen voor wijken waar WhatsApp groepen actief zijn. De verkeersdeskundige van de gemeente bepaalt de locaties. Een verzoek voor borden in uw wijk kunt u indienen via bij het dorpsoverleg via dorpsoverleg@hartvanheuze.nl, wij zullen vervolgens contactpersoon richting gemeente zijn.

Voor meer informatie, klik hier: Whatsapp folder Peelland

dorpsraad heusden
dorpsraad heusden

Ontwikkelingen Vorstermansplein

Medio 2017 is er een werkgroep Vorstermansplein opgericht om te kijken of het huidige plein nog aansluit bij het dorp. Dit nav signalen die afgegeven zijn door omwonenden en andere Heusdenaren.

De werkgroep is meerdere malen bij elkaar gekomen, het Dorpsoverleg heeft de steun en hulp van de gemeente daarbij gezocht en zo is het burgerinitiatief ontstaan wat voor de gemeentelijke begroting 2018 aanpassing van het plein wil toevoegen.

Omdat alle ontwikkelingen té veel zijn om op te noemen, plaatsen we hier slechts de laatste sfeerimpressie van de plannen. Een aangepast plein wat het aangename met het nuttige meer wil ontwikkelen; een publieke ruimte die het hele jaar gebruikt kan worden en een functionele ruimte die voor 100+ parkeerplaatsen dient.

De sfeerimpressie hiernaast is een voorlopige schets, indien er vanuit het dorp aanvullende initiatieven komen, worden deze in het plan verwerkt!

Bekendmaking nieuwe naam en nieuw logo

Tijdens de jaarvergadering van 2 november zijn de nieuwe naam en het nieuwe logo van de Dorpsraad bekend gemaakt.

Aanleiding voor deze verandering ligt in het Rapport Nauta: Heuze tussen verleden en toekomst. Een onderzoek wat in 2015 heeft plaatsgevonden om te zien hoe men in Heusden over Heusden nadacht, wat is goed, wat moet beter en hoe is de algemene stemming. Voor dit onderzoek zijn verschillende mensen op prominente plaatsen in Heusden geïnterviewd en zijn vele meningen bekend geworden.

Uit dat onderzoek bleek dat de Dorpsraad zich té veel richt op het eigen kunnen in plaats van de kennis en expertise die in het dorp volwaardig aanwezig is. De Dorpsraad 'staat op zenden ipv ontvangen' is een term die in dit onderzoek genoemd is en daar zijn we mee aan de slag gegaan.

Het Dorpsoverleg wil meer verbindingen leggen, wil behoeftes invullen in plaats van creëren en is in het inventariseren van de wensen en initiatieven volledig afhankelijk van het dorp en haar inwoners. Luisteren en helpen is het nieuwe motto, niet bedenken en uitvoeren (met het risico dat er zaken worden opgelost die niet voor problemen zorgen). 

Om deze nieuwe visie handen en voeten te geven is er gekozen voor deze nieuwe naam en uitstraling.

dorpsraad heusden
dorpsraad straatnaam pastoor van steen

Pastoor Tonnie van Steen heeft eigen straatnaam

De Pastoor Arnoldstraat, het Vorstermansplein. Straatnamen genoemd naar markante dorpspersonen uit onze Heusdense geschiedenis. Maar niet naar pastoor Tonnie van der Steen. Een gemiste kans, zo verwoordde voorzitter Herman Kuijpers de duidelijke mening van de Dorpsraad - evenals die van de Stichting Evenementen Heusden - op het niet meewerken van de gemeente. Toch lukte het op 15 november 2016: onder toeziend oog van een aantal bewoners en begeleid door de locatieraad Heusden van onze parochie stond daar plotseling onze zeer geliefde pastoor in de Gaard om zijn eigen straatnaambord Pastoor van Steenhof te onthullen. Onze 99-jarige pastoor, die na 32 jaar uit Heusden vertrekt, was zichtbaar aangenaam verrast door dit gebaar van zijn parochianen.