Nieuws Dorpsoverleg

Presentatie Dorpsvisie Heusden

23 Mei was het zover: de Dorpsvisie welke is opgesteld door de werkgroep, bestaande uit zo'n 60-tal Heusdenaren, is aangeboden aan de raadsleden van de gemeente. De volledige raad is uitgenodigd om in het Hart van Heusden de uitreiking bij te wonen.

Via een video heeft de raad een 'rondleiding' door Heusden gekregen waar de onderwerpen welke in de Dorpsvisie opgenomen zijn, behandeld zijn en toegelicht waarom deze onderwerpen voor de Heusdenaar belangrijk waren.

De dorpsvisie is vervolgens in de vorm van een schilderij aangeboden aan de burgemeester. Er is gekozen voor een interactieve weergave van de dorpsvisie zodat deze te allen tijde terug te vinden is en zodat deze niet 'onder in de la' kan belanden. Het schilderij zorgt ervoor dat de dorpsvisie dagelijks actief zichtbaar is op het gemeentehuis.
Klik op de foto om een video van dit moment te zien.

De dorpsvisie zelf is hier online te bekijken en het bericht wat in het Eindhovens Dagblad heeft gestaan is hier in te zien.

Convenant vernieuwd

Donderdag 14 juli is het vernieuwde convenant tussen Dorpsoverleg Heusden en de Gemeente Asten ondertekend.
In het Convenant staan afspraken over de samenwerking en communicatie, en over het optimaal gezamenlijk werken.

Uiteraard hebben we de nieuwe Toffel daarvoor gebruikt!

Opening Unitashof

Op vrijdag 1 april werd in Heusden zorgappartementencomplex Het Andere Wonen Unitashof officieel geopend door burgemeester Anke van Extel-van Katwijk, locatiemanager Bob de Beer en André Verhoeven, voorzitter van Dorpsoverleg Heusden.

Zij onthulden het naambord aan de gevel. Hierna bezichtigden de aanwezigen enkele appartementen waarbij driekwart van de appartementen bewoond gaat worden door inwoners van Heusden of personen die enige binding met Heusden hebben!

In het gebouw zijn ook gemeenschappelijke ruimtes zoals de huiskamer, keuken en tuin waar activiteiten georganiseerd worden, ruimte is voor ontmoeting en indien wenselijk gezamenlijk gegeten kan worden.

 

Wateroverlast Voorste Heusden & Verkeersveiliger maken centrum Heusden

3 november heeft de gemeente onderstaande nieuwsbrief gedeeld met omwonenden en belanghebbenden mbt de waterproblematiek aan de Voorste Heusden:


De gemeente Asten gaat de waterproblematiek aan de Voorste Heusden aanpakken. De Raad heeft eveneens middelen beschikbaar gesteld om 4 kruispunten in Heusden verkeersveilig in te richten. De eerste schetsen hebben we voor de vakantie gepresenteerd en diverse belanghebbenden hebben gereageerd.

Water
Diverse reacties die we hebben binnengekregen met betrekking tot het ontwerp van de Voorste Heusden staan in relatie tot de waterproblematiek. Er zijn onder andere voorstellen gekomen om het regenwater niet af te voeren richting de Patrijsweg, maar om ondergrondse voorzieningen aan te leggen, dan wel om wadi’s te maken in de middenberm van wegen. Het idee daarbij was tevens om kosten te besparen en deze besparing in te zetten in het verbeteren van de leefbaarheid en verkeersveiligheid in de Voorste Heusden.
Er is echter heel bewust gekozen voor de variant waarbij we het water naar het trapveldje in de Patrijsweg afvoeren. Dit is namelijk een toekomstbestendige robuuste oplossing met als grootste voordeel dat in extreme situaties het overtollige water nog steeds kan wegstromen. Mocht een bui zo intens zijn dat de waterberging helemaal vol stroomt dan wordt het overtollige water afgevoerd middels de sloten aan de Patrijsweg.

Zou je kiezen voor een waterberging in het centrum van Heusden dan kan het water in extreme situaties nog steeds nergens naartoe en komen de straten alsnog blank te staan. En dat willen we nu juist voorkomen. Derhalve is besloten de variant Patrijsweg te handhaven. Overigens, de kosten van o.a. de nieuw aan te leggen rioolleidingen en waterbuffer worden betaald uit het rioolrecht. Als het riool niet aangelegd hoeft te worden mag je dit geld niet aan andere onderdelen besteden omdat het gelabeld is voor water gerelateerde doeleinden. Dat is wettelijk zo bepaald.

Bovengrondse inrichting
Ook zijn er diverse opmerkingen en reacties gekomen over de bovengrondse inrichting. Onder andere over de verhoogde plateau’s en de risico’s op geluid en trilling overlast. En het verzoek om de wegen tussen de kruispunten ook aan te pakken. Het college heeft besloten om de raad om extra middelen te vragen om niet alleen de kruispunten maar ook de tussenliggende weggedeeltes verkeersveiliger in te richten. We hebben al wat schetsen gemaakt en hebben een extern bedrijf benaderd om ons hierover te adviseren. Ook wordt met hen gesproken over plateau’s en mogelijke alternatieven. Zodra hier meer over bekend is informeren wij u.

Iedereen die opmerkingen op het plan kenbaar heeft gemaakt krijgt via de mail persoonlijk een reactie.


Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met de projectleider, de heer Rien Mertens, via r.mertens@asten.nl of telefonisch, via tel (0493) 671 212.

Enquête 'Wonen in Heusden'

Onlangs hebben wij een enquête gelanceerd ivm de voorbereidingen van Heusden Oost Fase 3, oftewel het realiseren van 63 nieuwe woningen in Heusden.
Daarbij zijn interessante zaken naar voren gekomen, die wij gráág met jullie delen!

Om de uitslag/samenvatting van de enquête te bekijken, klik op de afbeelding hiernaast.

Vragen, opmerkingen of toevoegingen kunnen altijd met ons gedeeld worden via dorpsoverleg@hartvanheuze.nl

Burgemeester en Wethouders op bezoek

Woensdag 13 Oktober hebben we kennis kunnen maken met Burgemeester van Extel, tijdens ons jaarlijks overleg met B&W.

Tijdens die avond hebben we laten zien hoe ons dorp er uit kan zien met een mogelijke toekomst als er onvoldoende aandacht wordt besteed aan de actuele zaken, maar ook met een mogelijke uitkomst als we de punten op de juiste manier en gezamenlijk goed oppakken!
We hebben daarna dan ook uitvoerig met elkaar gesproken hoe we de laatste uitkomst voor elkaar kunnen krijgen, wat we daarvoor moeten doen en wie welke taak kan of moet uitvoeren.

Een gezellige avond waar laagdrempelig ieders mening gehoord kon worden!
En daarom met een positieve blik en vol goede moed weer op weg naar de toekomst.

Vlag in de Nok bij Unitashof

Op vrijdag 3 september ging in Heusden de vlag in top bij het zorgappartementencomplex Het Andere Wonen Unitashof. In dit complex komen straks twintig appartementen, gebouwd door Hartman Bouwbedrijf.

Wethouder Henk van Moorsel en adviseur Marianne van de Ven mochten de vlag hijsen.

Klik hier voor een foto-impressie op de site van Siris

NL Doet

Op 29 Mei was het weer NL Doet, waarbij de Stichting Evenementen Heusden het Vorstermansplein een schoonmaakbeurt gegeven heeft, waarbij ze hulp aangeboden hebben gekregen van Samen voor Asten en Wethouder Janine Spoor.

Onze dank aan iedereen die deze dag heeft meegeholpen!

Petitie Dorpsoverleg Heusden tegen komst megakoeienstal

Dinsdag 9 oktober heeft voorzitter André Verhoeven de petitie aangeboden aan Wethouder Martens, om aan te geven dat inwoners van Heusden (en daarbuiten) niet zitten te wachten op de Megastal aan de Slobeendweg.

De petitie was op dat moment voorzien van 871 handtekeningen! Een helder signaal richting de gemeenteraad die van André dan ook het verzoek gekregen heeft om actie te ondernemen tegen de komst van de stal.

Naast de petietie heeft de gemeente ook 19 bezwaarschriften ontvangen van belanghebbenden.

Meer informatie is terug te vinden op de website van Siris

Het bericht dat op vrijdag 25 mei 2019 Herman Kuijpers is overleden, heeft ons diep geraakt.

Herman is in 2001 toegetreden tot het bestuur van het Dorpsoverleg waar hij vanaf 2012 tot 2018 de functie van voorzitter met verve heeft vervuld. In deze periode heeft hij zich enorm ingezet voor de Heusdense gemeenschap. Hij was sterk en ook inspirerend aanwezig. Zelfs tot in zijn laatste periode was het betrokken bij het wel en wee van de bijeenkomsten van het Dorpsoverleg, het Dorpssteunpunt en de werkgroep Wonen met Zorg. En, zoals altijd, liet hij nog van zich horen.

Vorig jaar bij het overdragen van zijn voorzitterschap ontving hij de koninklijke onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Dankbaar zijn wij voor alle jaren dat we met hem mochten samenwerken.
Wij en heel Heusden verliezen met hem een uitstekend bestuurder.

Wij wensen zijn echtgenote Will, zijn kinderen en kleinkinderen veel sterkte met het verwerken van dit kostbare verlies

"Burgerinitiatief zit in ons bloed"

In het Financieel Dagblad heeft een stuk gestaan wat gebaseerd is op het burgerinitiatief Aanpassing Vorstermansplein. "Een haarzuivere Right to Challange" wordt het initiatief omschreven!

Een interessant stuk waarin wordt ingegaan op de 'nieuwe mogelijkheid' die geboden wordt door de overheid, het recht om gemeentes 'uit te dagen'. Een nieuw en interessant concept, maar nog volledig onbekend!

Lees hier het gehele artikel

Herman Kuijpers: Lid in de orde van Oranje Nassau

Voorafgaand aan de jaarvergadering van het Dorpsoverleg is Herman Kuijpers geëerd met de door Koning Willem-Alexander toegekende onderscheiding: Lid in de Orde van Oranje Nassau. Deze onderscheiding werd hem door Burgemeester vos uitgereikt en onder toeziend oog van familie en vrienden van Herman.

De lange staat van dienst van Herman en een sfeerverslag van de uitreiking is terug te vinden op de website van Siris.

Onze felicitaties naar Herman voor dit welverdiende eerbetoon!

Herman Kuijpers: Lid van de Orde van Oranje Nassau
dorpsraad heusden

Bestuurswissel DorpsOverleg

Tijdens het Dorpsoverleg van 7 November 2018 heeft er een bestuurswissel plaatsgevonden binnen het Dorpsoverleg.

Hans Berkvens en Jo Verdonschot (met maar liefst 34,5 dienstjaar op de teller) hebben tijdens deze avond op passende wijze afscheid genomen. Nogmaals onze grote dank naar deze 2 heren voor de inzit die zij zo veel hebben getoond (hopelijk kunnen wij zo nu en dan nog beroep op de heren doen 😉

Vervolgens verwelkomen wij Henk Meulendijks in ons midden als nieuw lid. Wij zijn van mening zijn dat we een nieuwe en vooral sterke aanvulling van het team kunnen realiseren met Henk. Veel succes gewenst!!!

WhatsApp Buurtpreventie

Binnen de gemeente Asten ontstaan steeds meer initiatieven waarbij inwoners met een WhatsApp-groep de buurt veiliger proberen te maken. 
Bij het Klant Contact Centrum van de gemeente zijn gratis folders af te halen over het oprichten en spelregels van de WhatsApp groep. Er zijn ook stickers ontworpen die men kan plaatsen op de raam, deurpost, brievenbus. Met deze sticker kunnen inwoners laten zien dat ze lid zijn van een WhatsApp groep in hun buurt.

Gemeente Asten kiest ervoor om borden beschikbaar te stellen voor wijken waar WhatsApp groepen actief zijn. De verkeersdeskundige van de gemeente bepaalt de locaties. Een verzoek voor borden in uw wijk kunt u indienen via bij het dorpsoverleg via dorpsoverleg@hartvanheuze.nl, wij zullen vervolgens contactpersoon richting gemeente zijn.

Voor meer informatie, klik hier: Whatsapp folder Peelland

dorpsraad heusden
dorpsraad heusden

Ontwikkelingen Vorstermansplein

Medio 2017 is er een werkgroep Vorstermansplein opgericht om te kijken of het huidige plein nog aansluit bij het dorp. Dit nav signalen die afgegeven zijn door omwonenden en andere Heusdenaren.

De werkgroep is meerdere malen bij elkaar gekomen, het Dorpsoverleg heeft de steun en hulp van de gemeente daarbij gezocht en zo is het burgerinitiatief ontstaan wat voor de gemeentelijke begroting 2018 aanpassing van het plein wil toevoegen.

Omdat alle ontwikkelingen té veel zijn om op te noemen, plaatsen we hier slechts de laatste sfeerimpressie van de plannen. Een aangepast plein wat het aangename met het nuttige meer wil ontwikkelen; een publieke ruimte die het hele jaar gebruikt kan worden en een functionele ruimte die voor 100+ parkeerplaatsen dient.

De sfeerimpressie hiernaast is een voorlopige schets, indien er vanuit het dorp aanvullende initiatieven komen, worden deze in het plan verwerkt!

Bekendmaking nieuwe naam en nieuw logo

Tijdens de jaarvergadering van 2 november zijn de nieuwe naam en het nieuwe logo van de Dorpsraad bekend gemaakt.

Aanleiding voor deze verandering ligt in het Rapport Nauta: Heuze tussen verleden en toekomst. Een onderzoek wat in 2015 heeft plaatsgevonden om te zien hoe men in Heusden over Heusden nadacht, wat is goed, wat moet beter en hoe is de algemene stemming. Voor dit onderzoek zijn verschillende mensen op prominente plaatsen in Heusden geïnterviewd en zijn vele meningen bekend geworden.

Uit dat onderzoek bleek dat de Dorpsraad zich té veel richt op het eigen kunnen in plaats van de kennis en expertise die in het dorp volwaardig aanwezig is. De Dorpsraad 'staat op zenden ipv ontvangen' is een term die in dit onderzoek genoemd is en daar zijn we mee aan de slag gegaan.

Het Dorpsoverleg wil meer verbindingen leggen, wil behoeftes invullen in plaats van creëren en is in het inventariseren van de wensen en initiatieven volledig afhankelijk van het dorp en haar inwoners. Luisteren en helpen is het nieuwe motto, niet bedenken en uitvoeren (met het risico dat er zaken worden opgelost die niet voor problemen zorgen). 

Om deze nieuwe visie handen en voeten te geven is er gekozen voor deze nieuwe naam en uitstraling.

dorpsraad heusden
dorpsraad straatnaam pastoor van steen

Pastoor Tonnie van Steen heeft eigen straatnaam

De Pastoor Arnoldstraat, het Vorstermansplein. Straatnamen genoemd naar markante dorpspersonen uit onze Heusdense geschiedenis. Maar niet naar pastoor Tonnie van der Steen. Een gemiste kans, zo verwoordde voorzitter Herman Kuijpers de duidelijke mening van de Dorpsraad - evenals die van de Stichting Evenementen Heusden - op het niet meewerken van de gemeente. Toch lukte het op 15 november 2016: onder toeziend oog van een aantal bewoners en begeleid door de locatieraad Heusden van onze parochie stond daar plotseling onze zeer geliefde pastoor in de Gaard om zijn eigen straatnaambord Pastoor van Steenhof te onthullen. Onze 99-jarige pastoor, die na 32 jaar uit Heusden vertrekt, was zichtbaar aangenaam verrast door dit gebaar van zijn parochianen.