Dorpsoverleg Heusden

Het bericht dat op vrijdag 25 mei 2019 Herman Kuijpers is overleden, heeft ons diep geraakt.

Herman is in 2001 toegetreden tot het bestuur van het Dorpsoverleg waar hij vanaf 2012 tot 2018 de functie van voorzitter met verve heeft vervuld. In deze periode heeft hij zich enorm ingezet voor de Heusdense gemeenschap. Hij was sterk en ook inspirerend aanwezig. Zelfs tot in zijn laatste periode was het betrokken bij het wel en wee van de bijeenkomsten van het Dorpsoverleg, het Dorpssteunpunt en de werkgroep Wonen met Zorg. En, zoals altijd, liet hij nog van zich horen.

Vorig jaar bij het overdragen van zijn voorzitterschap ontving hij de koninklijke onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Dankbaar zijn wij voor alle jaren dat we met hem mochten samenwerken.
Wij en heel Heusden verliezen met hem een uitstekend bestuurder.

Wij wensen zijn echtgenote Will, zijn kinderen en kleinkinderen veel sterkte met het verwerken van dit kostbare verlies

dorpsraad heusden
Wat doet Dorpsoverleg Heusden?

Dorpsoverleg Heusden, voorheen Dorpsraad, bevordert de leefbaarheid van Heusden en behartigt de belangen van de Heusdense gemeenschap. We zijn het aanspreekpunt voor bewonersgroepen en verenigingen. We signaleren en inventariseren de wensen en initiatieven van het dorp en haar bewoners, leggen daar waar nodig verbindingen en vullen van behoeftes in. Daarnaast treden we op als intermediair tussen de gemeente en de bevolking. De gemeente ondersteunt de Dorpsraad en faciliteert haar initiatieven.

De recente naamswijziging is doorgevoerd om de interne wijzigingen meer kenbaar te maken; niet meer creërend en uitvoerend, maar met een luisterend oor en een helpende hand bewoners en belanghebbende helpend om de juiste stappen te zetten.