Dorpsoverleg Heusden

Beste mensen,

We hadden onze openbare jaarvergadering 2021 gepland staan op 18 november jl. echter helaas door de Covid-19 maatregelen hebben we zelf besloten om deze niet door te laten gaan. Erg jammer want we konden dan de vele onderwerpen bespreken en elkaar weer eens ontmoeten in Hart van Heuze. Om toch belangrijke informatie door te geven, hebben we als bestuur besloten om in Heusden een Flyer huis aan huis te bezorgen. Naar ik verwacht heeft iedereen deze ontvangen en kan ook nog worden opgevraagd.

De kerstdagen komen er aan en zullen door Corona anders zijn. We laten het niet ongemerkt voorbij gaan dit mooiste feest van het jaar, misschien beperkt maar wel een tijd van samen zijn. Het zijn dagen voor rust en ook voor om te zien naar elkaar, dit hebben we nodig.

Heel veel dank aan alle vrijwilligers in Heusden voor al hun inzet !

Ik wens iedereen met zijn familie en vrienden mooie feestdagen en een succesvol maar bovenal een gezond 2022 toe. Dat het ‘oude normaal’ weer snel mag terug keren.

 

Namens het bestuur,
André Verhoeven - Voorzitter

dorpsraad heusden
dorpsraad heusden
dorpsraad heusden
Wat doet Dorpsoverleg Heusden?

Dorpsoverleg Heusden, voorheen Dorpsraad, bevordert de leefbaarheid van Heusden en behartigt de belangen van de Heusdense gemeenschap. We zijn het aanspreekpunt voor bewonersgroepen en verenigingen. We signaleren en inventariseren de wensen en initiatieven van het dorp en haar bewoners, leggen daar waar nodig verbindingen en proberen behoeftes in te vullen. Daarnaast treden we op als intermediair tussen de gemeente en de bevolking. De gemeente ondersteunt het dorpsoverleg en faciliteert haar initiatieven.

De naamswijziging is in 2017 doorgevoerd omdat het Dorpsoverleg niet meer alleen creërend en uitvoerend is, maar met een luisterend oor en een helpende hand bewoners en belanghebbenden helpt bij het zetten van de juiste stappen.