Dorpsoverleg Heusden

Wat doet Dorpsoverleg Heusden?

Dorpsoverleg Heusden, voorheen Dorpsraad, bevordert de leefbaarheid van Heusden en behartigt de belangen van de Heusdense gemeenschap. We zijn het aanspreekpunt voor bewonersgroepen en verenigingen. We signaleren en inventariseren de wensen en initiatieven van het dorp en haar bewoners, leggen daar waar nodig verbindingen en proberen behoeftes in te vullen. Daarnaast treden we op als intermediair tussen de gemeente en de bevolking. De gemeente ondersteunt het dorpsoverleg en faciliteert haar initiatieven.

De naamswijziging is in 2017 doorgevoerd omdat het Dorpsoverleg niet meer alleen creërend en uitvoerend is, maar met een luisterend oor en een helpende hand bewoners en belanghebbenden helpt bij het zetten van de juiste stappen.