Dorpsoverleg Heusden

dorpsraad heusden
Wat doet Dorpsoverleg Heusden?

Dorpsoverleg Heusden, voorheen Dorpsraad, bevordert de leefbaarheid van Heusden en behartigt de belangen van de Heusdense gemeenschap. We zijn het aanspreekpunt voor bewonersgroepen en verenigingen. We signaleren en inventariseren de wensen en initiatieven van het dorp en haar bewoners, leggen daar waar nodig verbindingen en vullen van behoeftes in. Daarnaast treden we op als intermediair tussen de gemeente en de bevolking. De gemeente ondersteunt de Dorpsraad en faciliteert haar initiatieven.

De recente naamswijziging is doorgevoerd om de interne wijzigingen meer kenbaar te maken; niet meer creërend en uitvoerend, maar met een luisterend oor en een helpende hand bewoners en belanghebbende helpend om de juiste stappen te zetten.