Visiedocument Heusden

Wat wil de Heusdenaar nu en in de toekomst?

Hoe ziet Heusden er over 10, of 15 jaar uit en wat zijn de belangrijkste zaken waarmee rekening moet worden gehouden als er wijzigingen plaatsvinden in ons durpke?
Die hoofdvraag hebben we gesteld aan een aantal betrokken Heusdenaren om een document te kunnen opstellen wat voor de Gemeente als leidraad gebruikt kan worden voor potentiele ontwikkelingszaken.

Die vraag heeft geleid tot een (behoorlijk) aantal antwoorden en die antwoorden hebben we verwerkt tot een leesbaar en begrijpelijk document; De Dorpsvisie.

Hiernaast is het resultaat terug te zien. Klik op 'read now' voor een vergroting.
Klik op de verschillende onderdelen om te zien hoe de Heusdenaar de toekomst ziet.
(en gebruik ESC om terug te keren naar deze pagina)

"De Heusdenaar is: iedereen die een band heeft met Heusden"