Dorpssteunpunt

Wat is het Dorpssteunpunt?

Iedereen met vragen op het gebied van wonen, welzijn en zorg kan terecht bij het Dorpssteunpunt. Voor alles wat het Sociaal team Asten doet, is de Dorpsondersteuner het aanspreekpunt in Heusden. Denk bijvoorbeeld aan ondersteuning bij het doen van een aanvraag voor persoonlijke of huishoudelijke hulp.

Daarnaast organiseert het Dorpssteunpunt groepsactiviteiten. Het Dorpssteunpunt werkt samen met de gemeente Asten en met professionele instellingen voor wonen, welzijn en zorg.

Duofiets

‘t Trefpunt

Eetpunt

Dorpsondersteuner

Vrijwilligersdiensten

Nieuws

Uitgifte Hulpmiddelen

Spreekuren

Bestuur Dorpssteunpunt

Het Andere Wonen – Unitashof