Nieuws Dorpssteunpunt

Nieuwsbrief Dorpssteunpunt

Bekijk hier onze Nieuwsbrief Dorpssteunpunt Maart 2020, met daarin kennismaking met Arie van den Boomen, de nieuwe dorpsondersteuner

Bekijk ook de laatste nieuwsbrief van Onis Steunpunt 

Nederland Zorgt voor Elkaar

'Nederland zorgt voor Elkaar' is het overkoepelend netwerk waar ook het Dorpssteunpunt Heusden onder valt.
Interessante nieuwsberichten van de organisatie zijn hier te vinden.

Contact Dorpsondersteuning

Voor vragen over zorg, welzijn en wonen of aanvragen voor zorg en WMO kunt u terecht bij Mayke Peters via m.peters@oniswelzijn.nl

Nieuwe dorpsondersteuner

Donderdag 5 maart vond een afscheidsreceptie plaats voor Mayke Peters-Berkers Dorpsondersteuner in Heusden. Per 1 maart heeft zij na 10 jaar deze functie over gedragen.

Voorzitter André Verhoeven voorzitter van het Dorpsoverleg sprak woorden van dank uit aan het adres van Mayke. Mayke sprak vervolgens haar dank uit aan het adres van allen met wie ze afgelopen jaren samengewerkt heeft.

De receptie bood tevens de gelegenheid kennis te maken met Arie van den Boomen, haar opvolger. Deze gaat in een dienstverband met Welzijnsinstelling Onis deze functie voor 6 uur per week invullen.

Voorzitter André Verhoeven wenste hem veel succes toe.

dagactiviteiten heusden
dagactiviteiten heusden

Een leven lang wonen in Heusden

Donderdag 11 mei vond in Hart van Heuze een bijeenkomst plaats over een leven lang wonen in Heusden en wat komt daarbij kijken? Met 90 bezoekers voornamelijk ouderen, was de belangstelling goed te noemen. Met de inleiders van Dorpsraad, Zorgboog, Wocom en architectuur Goossens werd gesproken over de mogelijkheden voor wonen met zorg en levensloopbestendigheid van woningen in Heusden.

De aanwezigen gaven middels een kleine enquête bijna voltallig de voorkeur aan, in Heusden te willen blijven wonen. De mogelijkheden daarvoor van de verschillende woonlocaties werden onder de loep genomen.

Belangrijke vraag was wat de bestemming en functie van de locatie voormalig Unitas zou kunnen zijn. Volgens de gebrachte optie zou kleinschalig wonen met zorg, ook zware 24 uur zorg een belangrijke meerwaarde geven. Voor de aanwezigen bleek dat niet zo’n makkelijke vraag. De reacties daarop maakten duidelijk dat men daarvoor tijd nodig heeft.

De werkgroep Idop, (integraal dorpsontwikkelingsprogramma) Herman Kuijpers, Martien Waals, Jos Knapen en Tiny Leenders, gaat zich buigen over de inbreng van de aanwezigen voor het vervolg van de voorgestelde ontwikkelingen.

 

Alles over gezonde voeding

Alles weten over voeding! Dorpssteunpunt Heusden organiseerde samen met diëtiste Lianne Hartman een rondleiding over goede voeding in de plaatselijke Supermarkt de Spar. Lianne en Frank Maas gaven uitleg. De bezoekers konden ook proeven.

 

 

gezonde voeding

oude nieuwsbrieven

Nieuwsbrief Dorpssteunpunt December 2019, waarin aandacht aan het 1e Lustrum van de Dagactiviteiten!

Nieuwsbrief Dorpssteunpunt oktober 2019, Waarin aandacht aan het 1e Lustrum!

Nieuwsbrief Dorpssteunpunt Juni 2019, onder andere over het bezoek aan het Klok en Peel Museum Asten.

Nieuwsbrief Dorpssteunpunt December 2018, onder andere over het bezoek aan het vogelasiel Someren en Pompoenen Snijden!

Nieuwsbrief Dorpssteunpunt november 2018, met daarin onder andere over het bezoek aan het vogelasiel Someren en Pompoenen Snijden!

Nieuwsbrief Dorpssteunpunt September 2018 met verslag van het bezoek aan zorgboerderij 'De Veluwse Hoeve' en info over de jukeboxmiddag.

Nieuwsbrief Dorpssteunpunt april 2018 met daarin informatie over het het Alzheimercafe en de info-middag over Veenkolonie de Moost.

Nieuwsbrief Dorpssteunpunt Juli 2019, waarin een korte beschrijving van bezoek aan 'Klok en Peel Museum' te lezen is.