Nieuws Dorpssteunpunt

Nieuwsbrief Dorpssteunpunt

Lees in de Nieuwsbrief Dorpssteunpunt Juni 2020 dat we de activiteiten, voorzichtig en verantwoord, weer gaan oppakken!!

Nederland Zorgt voor Elkaar

'Nederland zorgt voor Elkaar' is het overkoepelend netwerk waar ook het Dorpssteunpunt Heusden onder valt.
Interessante nieuwsberichten van de organisatie zijn hier te vinden.

Nieuwe dorpsondersteuner

Donderdag 5 maart vond een afscheidsreceptie plaats voor Mayke Peters-Berkers Dorpsondersteuner in Heusden. Per 1 maart heeft zij na 10 jaar deze functie over gedragen.

Voorzitter André Verhoeven voorzitter van het Dorpsoverleg sprak woorden van dank uit aan het adres van Mayke. Mayke sprak vervolgens haar dank uit aan het adres van allen met wie ze afgelopen jaren samengewerkt heeft.

De receptie bood tevens de gelegenheid kennis te maken met Arie van den Boomen, haar opvolger. Deze gaat in een dienstverband met Welzijnsinstelling Onis deze functie voor 6 uur per week invullen.

Voorzitter André Verhoeven wenste hem veel succes toe.

dagactiviteiten heusden

oude nieuwsbrieven

Nieuwsbrief Dorpssteunpunt Mei 2020, met nieuws rondom onze Corona maatregelen.

Nieuwsbrief Dorpssteunpunt April 2020; wij wensen u ondanks deze verdrietige tijd, héle fijne paasdagen!

Nieuwsbrief Dorpssteunpunt Maart 2020, met daarin kennismaking met Arie van den Boomen, de nieuwe dorpsondersteuner

Nieuwsbrief Dorpssteunpunt December 2019, waarin aandacht aan het 1e Lustrum van de Dagactiviteiten!

Nieuwsbrief Dorpssteunpunt oktober 2019, Waarin aandacht aan het 1e Lustrum!