Nieuws Dorpssteunpunt

Nederland Zorgt voor Elkaar

'Nederland zorgt voor Elkaar' is het overkoepelend netwerk waar ook het Dorpssteunpunt Heusden onder valt.
Interessante nieuwsberichten van de organisatie zijn hier te vinden.

Nieuwe dorpsondersteuner

Recentelijk hebben de gasten van het Eetpunt afscheid genomen van de vrijwilligers die hen de afgelopen 13 jaar van een heerlijke maaltijd lieten genieten. De voorzitter van het Dorpsoverleg heeft de vrijwilligers Ernestine Moolenaars, Helma van den Heuvel en Nelly van Bussel daarvoor heel erg bedankt.

Deze dank gaat uiteraard ook uit naar de coördinator van het Eetpunt Elly Verdonschot die, vanwege persoonlijke omstandigheden, helaas niet aanwezig kon zijn.

De vrijwilligers kregen voor hun jarenlange inzet een welgemeend applaus van de gasten en van het bestuur van het Dorpssteunpunt een mooie bos bloemen.

Het Eetpunt gaat verder met nieuwe vrijwilligers en met een nieuwe coördinator: Jacqueline Lammers. Wilt u ook graag andere mensen ontmoeten onder het genot van een heerlijke maaltijd van Anne Mennen meldt u dan bij Jacqueline via 06-20139308.
Het Eetpunt is elke 3e woensdag van maand, de kosten zijn € 15 voor de maaltijd, een kop koffie of thee en het gezelschap van uw tafelgenoten.

dagactiviteiten heusden
dagactiviteiten heusden
dagactiviteiten heusden

WARM AFSCHEID VOOR TINY LEENDERS-VAN DE BEUKEN.

Tiny Leenders-van de Beuken was zes jaar terug een van de aanjagers van Dagbesteding Heusden en vier jaar daarvoor de stuwende kracht achter de oprichting van het Dorpssteunpunt.
Nu ze naar Asten verhuist, heeft ze besloten een stapje terug te doen.

De organisatie achter Dagbesteding Heusden en diens gasten hadden daarom een warm afscheid voor haar over.

Nieuwe dorpsondersteuner

Donderdag 5 maart vond een afscheidsreceptie plaats voor Mayke Peters-Berkers Dorpsondersteuner in Heusden. Per 1 maart heeft zij na 10 jaar deze functie over gedragen.

Voorzitter André Verhoeven voorzitter van het Dorpsoverleg sprak woorden van dank uit aan het adres van Mayke. Mayke sprak vervolgens haar dank uit aan het adres van allen met wie ze afgelopen jaren samengewerkt heeft.

De receptie bood tevens de gelegenheid kennis te maken met Arie van den Boomen, haar opvolger. Deze gaat in een dienstverband met Welzijnsinstelling Onis deze functie voor 6 uur per week invullen.

Voorzitter André Verhoeven wenste hem veel succes toe.

dagactiviteiten heusden

oude nieuwsbrieven

Nieuwsbrief Dorpssteunpunt September 2020 over het afscheid van Tiny Leenders en over Jacqueline Lammers, de nieuwe coördinator voor de dagactiviteiten.

Lees in de Nieuwsbrief Dorpssteunpunt Juni 2020 dat we de activiteiten, voorzichtig en verantwoord, weer gaan oppakken!!

Nieuwsbrief Dorpssteunpunt Mei 2020, met nieuws rondom onze Corona maatregelen.