Nieuws Dorpssteunpunt

dagactiviteiten heusden

Een leven lang wonen

Donderdag 11 mei vond in Hart van Heuze een bijeenkomst plaats over een leven lang wonen in Heusden en wat komt daarbij kijken? Met 90 bezoekers voornamelijk ouderen, was de belangstelling goed te noemen. Met de inleiders van Dorpsraad, Zorgboog, Wocom en architectuur Goossens werd gesproken over de mogelijkheden voor wonen met zorg en levensloopbestendigheid van woningen in Heusden.

De aanwezigen gaven middels een kleine enquête bijna voltallig de voorkeur aan, in Heusden te willen blijven wonen. De mogelijkheden daarvoor van de verschillende woonlocaties werden onder de loep genomen.

Belangrijke vraag was wat de bestemming en functie van de locatie voormalig Unitas zou kunnen zijn. Volgens de gebrachte optie zou kleinschalig wonen met zorg, ook zware 24 uur zorg een belangrijke meerwaarde geven. Voor de aanwezigen bleek dat niet zo’n makkelijke vraag. De reacties daarop maakten duidelijk dat men daarvoor tijd nodig heeft.  

De werkgroep Idop, (integraal dorpsontwikkelingsprogramma) Herman Kuijpers, Martien Waals, Jos Knapen en Tiny Leenders, gaat zich buigen over de inbreng van de aanwezigen voor het vervolg van de voorgestelde ontwikkelingen.

Alles over gezonde voeding

Alles weten over voeding! Dorpssteunpunt Heusden organiseerde samen met diëtiste Lianne Hartman een rondleiding over goede voeding in de plaatselijke Supermarkt de Spar. Lianne en Frank Maas gaven uitleg. De bezoekers konden ook proeven.

gezonde voeding