geen Megastal Heusden

Geen Megastal op 800 mtr van de kom van Asten-Heusden!

Petitie

Uitbreiding van een stal van 150 naar 1344 koeien zou mogelijk zijn, maar NIET op 800 meter van de kom van Asten-Heusden. Dit dreigt echter wel te gaan gebeuren en de gevolgen zijn, letterlijk, niet te overzien.

Deze nieuwbouw betreft een pilot-locatie, onduidelijk is wat de, ongetwijfeld verstrekkende, gevolgen zijn voor:

  • de Volksgezondheid
  • Geuroverlast door mestverwerking en ruwvoer
  • Waardevermindering van de woningen in Asten-Heusden!
  • Transportbewegingen die 24/7 zullen gaan plaatsvinden
  • Belasting voor Natuurgebied de Groote Peel

Wij verzoeken de gemeenteraad om te beslissen dat een dergelijke Megastal niet op deze locatie thuishoort. De gevolgen zijn niet inzichtelijk, oftewel: we kunnen wachten op de problemen die gaan ontstaan!

Bent u het daar ook mee eens, maak dat dan kenbaar en teken onze petitie!

Zienswijze indienen!

Bent u zelf belanghebbend, dan hopen wij dat u een eigen zienswijze indient tegen de vergunning van de Megastal. Dat kan nog tot 1 oktober, daarna is de termijn van 6 weken verstreken.

Een aantal zaken die inzicht geven in het project hebben wij uiteengezet, deze zijn hier in te zien.

dorpsraad heusden